Fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapian tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä. Tähän pyritään analysoimalla ja arvioimalla lapsen liikkumista sekä asettamalla sen pohjalta yksilölliset tavoitteet lapsen liikkumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi ja/tai ylläpitämiseksi. Tavoitteiden asettelu sekä kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä lapsen vanhempien ja lähipiirin kanssa. Fysioterapian avulla pyritään tukemaan lapsen osallistumista hänelle tärkeisiin asioihin kuten leikkiin ja arjen toimintoihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi lapsi harjoittelee taitoja sekä fysioterapiassa että fysioterapeutin ohjauksella myös arjen ympäristöissä. Lapsi on aktiivinen toimija ja häntä tuetaan ympäristön ja oman innostuksen kautta itsenäistymään ja osallistumaan. Leikin avulla lapsi oppii uusia taitoja, yrittää, erehtyy sekä kehittyy liikkujana sekä toimijana. Nuorilla taas itsenäistyminen ja omatoimisuuden kehittyminen ohjaavat terapian edistymistä.

Fysioterapiaa voidaan toteuttaa lapsen ja nuoren arkiympäristössä (päiväkodissa, koulussa, kotona) tai vastaanotolla tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Arkiympäristössä toteutettava terapia tukee yhteistyötä lapsen lähipiirin kanssa ja mahdollistaa harjoitteiden sekä opittujen asioiden soveltamista arkeen. Vastaanotolla käytössä ovat toimivat tilat ja monipuolinen välineistö, jotka motivoivat ja mahdollistavat monipuolisen harjoittelun. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös allasterapian muodossa uimahallilla. Allasterapiassa fysioterapia toteutetaan vedessä hyödyntäen veden kehoa kannattelevia sekä vastustavia ominaisuuksia.

Kompassissa fysioterapian osaaminen keskittyy lasten ja nuorten neurologiseen fysioterapiaan ja terapia pohjautuu suurelta osin NDT, Bobath-lähestymistapaan, jossa liikkumisen ja motorisen kehityksen tukeminen on kokonaisvaltaista ja sen pohjana on aina lapsen tai nuoren kehityksen tuntemus sekä ikäkausien huomioiminen. Osaamiseemme kuuluu myös vauvaterapia, jonka perustana NDT/ Bobath vauvaterapian opinnot. Lisäksi hyödynnämme terapiassamme mm. faskiamanipulatiota (Stecco®), nivelten mobilisaatiota sekä kinesioteippausta. Lisää osaamisestamme pääset lukemaan terapeuttien omista tiedoista alla.

Fysioterapiaan lapset tulevat joko motorista kehitystä tukevalle terapiajaksolle tai käyvät säännöllisesti viikoittain, jolloin terapiasuhteet ovat usein pitkiä. Fysioterapiajakson jälkeen terapian tarvetta arvioidaan yhdessä kuntoutussuunnitelman laatineen tahon kanssa. Fysioterapeutti osallistuu myös tarpeen mukaan apuvälineiden tarpeen arviointiin sekä ympäristön suunnitteluun.

Kuntoutusasema Kompassissa fysioterapiapalveluista vastaa Salon Lääkintävoimistelu ky.

Jenni Mehtälä-Moilanen

040 533 6824

Fysioterapeutti (AMK) 2011
NDT/ Bobath
NDT/ Bobath Vauva
Faskiamanipulaatio Stecco® (Level I)
Vyöhyketerapeuttinen vauvahierojakoulutus

Pidemmät ammattitaitoa syventävät sekä täydentävät koulutukset:

NDT/Bobath kurssi 20 op 2014-2015
NDT/Bobath vauvakurssi 5 op 2015-2016
Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavan kuntoutuksen hyvät käytännöt 2017
Manuaalisen terapian mahdollisuudet CP-vammaisen terapiassa 2018
Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1/C2 (SOMTY) 4 op 2018
Faskia manipulaatio 1 taso Stecco 2020
Hengitys- ja sydänfysioterapian syventäminen 5op 2022
Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen huomioiminen kivunhoidossa 5op 2022 2022
Alaraajojen urheiluvammat 5op 2022
Neuropsykologian soveltaminen hoito ja kuntoutustyössä 5op 2022
Juoksukoulu 5op  
Nepsy-lapsi sote-palveluissa 5 op 2022

Lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset (1.1.2017 lukien):

Dyynaamisen teippauksen perusteet 2017
ICF-koulutus 2017
Faskioiden rooli, tunnistaminen ja hoito lasten fysioterapiassa koulutus 2017
Miten vauva harjoittelee NDT/Bobath-vauvaterapiassa? 2017
Vibraation, paino ja painetuotteiden sekä hengityksen hyödyntäminen lastenneurologisessa kuntoutuksessa 2018
Lasten fysioterapian koulutuspäivät, Helmipäivät 2018 2018
Lasten fysioterapian koulutuspäivät, Helmipäivät 2019 2019
Lasten tule-oireet ja fysioterapia 2019
Sensorisen integraation perusteet 1 op 2020
Näin lapsi oppii tunnetaitoja! – koulutus 2020
Äitiysfysioterapian perusteet 1 op 2021
Hengityksen kuntoutus asiakkailla, joilla on hengityselimistön tai keskushermoston sairaus 1 op 2021
Lasten ja nuorten moninaiset ongelmat- koulutuspäivä 2021
Aistikoulutuspäivä 2021
Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta 2022
Fysioterapia ja Toimintaterapia koulutuspäivät 2022
Uimaopettaja ja erityisuimaopettaja 2004-2005
Kinesioteippauksen perusteet 2012

Työkokemus ja eritysosaaminen lasten fysioterapiasta:
Työkokemusta vauvojen, lasten- ja nuorten fysioterapiasta yli 10 vuotta. Kokemusta lasten ja nuorten neurologisen fysioterapian osalta mm. CP-vammaisten ja MMC-lasten, kehitysvammaisten sekä Tuki- ja liikuntaelin sairauksista: Osteogenesis Imperfecta sekä kehitysviiveisten pienokaisten terapiasta. Eritysosaamisena: NDT/Bobat-terapia ja erityisesti vauvaterapia sekä uinninopetus. Viimeaikaisissa koulutuksissa olen pyrkinyt laajentamaan näkemystäni NDT/Bobath- lähestymistavan lisäksi Tuki- ja Liikuntaelinten fysioterapian osaamista tukevin koulutuksin. Yrittäjänä Salon Lääkintävoimistelu ky:ssä vuodesta 2013.


Työskentelykielet: suomi (englanti, ruotsi)

Kohderyhmä: vauvat, lapset ja nuoret

Tiedustele vapaita ja vapautuvia terapiapaikkoja ottamalla yhteyttä suoraan terapeuttiin.

Tarjoan fysioterapiaa ja allasterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena suomenkielellä seuraavissa kunnissa: Kemiönsaari, Koski Tl, Marttila, Paimio, Salo, Sauvo, Somero, Kaarina, Kustavi, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Parainen, Raisio, Rusko, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa.

 henkilot Jenni Mehtala Moilanen 2

Sanni Putus

0400 800 496

Fysioterapeutti (AMK) 2017
Lasten fysioterapian täydennyskoulutus
Faskiamanipulaatio Stecco® (taso I)
Neurologisen asiakkaan allasterapiakoulutuksia

Työkokemus ja erityisosaaminen: 4,5 v

Ammattitaitoa syventävät ja täydentävät koulutukset:

Lasten fysioterapian täydennyskoulutus (TAMK) 12 op 2022
Leukanivel ja puremalihasvaivojen (TMD) fysioterapia 2021
Neuropsykologian soveltaminen hoito- ja kuntoutustyössä (Xamk) 5 op 2021
Faskiamanipulaatio Stecco® (taso I) 2,4 op 2020
Erityisuintia fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaisille 2019
Liikkuva skidi – keinoja vuorovaikutuksen tueksi ryhmissä 2019
Tukiviittomien alkeiskurssi 2019
Neurologisen asiakkaan allasterapia – Valmiuksia ja varmuutta allasterapiaan 2018
McKenzie-menetelmä, A- ja B-osa 2018
Kinesioteippauksen perusteet 2016


Lasten ja nuorten fysioterapian parissa työskentely vuodesta 2018 lähtien Kompassissa Jennin alihankkijana. Kiinnostuksen kohteina erityisesti lasten neurologinen fysioterapia, manuaalisten tekniikoiden hyödyntäminen terapiassa sekä kuntoutujan huomioiminen kokonaisvaltaisesti. Pyrin jatkuvasti kehittämään osaamistani monipuolisilla koulutuksilla. Toteutan myös allasterapiaa.

 

Työskentelykielet: suomi (englanti, tukiviittomat, kuvakommunikaatio)

Kohderyhmä: lapset, nuoret, nuoret aikuiset

 henkilot Jenni Mehtala Moilanen 2