Fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapian tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä. Tähän pyritään analysoimalla ja arvioimalla lapsen liikkumista sekä asettamalla sen pohjalta yksilölliset tavoitteet lapsen liikkumisen ja toimintakyvyn edistämiseksi ja/tai ylläpitämiseksi. Tavoitteiden asettelu sekä kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä lapsen vanhempien ja lähipiirin kanssa. Tavoitteiksi asetetaan arkeen liittyviä ja osallistumista tukevia toimintoja, joihin sekä terapiassa että arjessa tehtävillä ratkaisuilla pyritään yhdessä lasta rohkaisten. Lapsi on aktiivinen toimija ja häntä tuetaan ympäristön ja oman innostuksen kautta itsenäistymään ja osallistumaan. Leikin avulla lapsi oppii uusia taitoja, yrittää, erehtyy sekä kehittyy liikkujana. Leikki onkin harjoittelun tärkeä työväline lapsilla. Nuorilla taas itsenäistyminen ja omatoimisuuden kehittyminen ohjaavat terapian edistymistä.

Fysioterapiaa voidaan toteuttaa lapsen ja nuoren arkiympäristössä (päiväkodissa, koulussa, kotona) tai vastaanotolla tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Arkiympäristössä toteutettava terapia tukee yhteistyötä lapsen lähipiirin kanssa ja mahdollistaa harjoitteiden sekä opittujen asioiden soveltamista arkeen. Vastaanotolla käytössä ovat toimivat tilat ja monipuolinen välineistö, jotka motivoivat ja mahdollistavat monipuolisen harjoittelun. Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös allasterapian muodossa uimahallilla. Allasterapiassa fysioterapia toteutetaan vedessä hyödyntäen veden kehoa kannattelevia sekä vastustavia ominaisuuksia.

Kompassissa fysioterapian osaaminen keskittyy lasten neurologiseen fysioterapiaan ja terapia pohjautuu suurelta osin NDT, Bobath-lähestymistapaan sekä NDT/Bobath vauvaterapian toteutukseen. Liikkumisen ja motorisen kehityksen tukeminen on kokonaisvaltaista ja perustuu aina sekä lapsen kehityksen tuntemiseen että ikäkausien huomioimiseen. Fysioterapiaan lapset tulevat joko motorista kehitystä tukevalle terapiajaksolle tai käyvät säännöllisesti viikoittain jolloin terapiasuhteet ovat usein pitkiä. Fysioterapiajakson jälkeen terapian tarvetta arvioidaan yhdessä kuntoutussuunnitelman laatineen tahon kanssa. Fysioterapeutti osallistuu myös tarpeen mukaan apuvälineiden tarpeen arviointiin sekä ympäristön suunnitteluun.

Kuntoutusasema Kompassissa fysioterapiapalveluista vastaa Salon Lääkintävoimistelu ky.

Jenni Mehtälä-Moilanen

040 533 6824

Fysioterapeutti (AMK) 2011
NDT/ Bobath - terapeutti
NDT/ Bobath - vauvaterapeutti
Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikuntaneuvoja 2007
Uimaopettaja ja erityisuimaopettaja (SUH) 2004–2015

Faskioiden rooli, tunnistaminen ja hoito lasten fysioterapiassa 2017

Manuaalisen terapian mahdollisuudet CP-vammaisen terapiassa 2018

Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi (C1/C2) Somty 2018

Työkokemus ja eritysosaaminen lasten fysioterapiasta:

Työkokemusta lasten- ja nuorten sekä osin myös aikuisten neurologisesta fysioterapiasta valmistumisesta asti. Kokemusta Liikuntavammaisista mm. CP-vammaisten ja MMC-lasten, kehitysvammaisten, Tuki- ja liikuntaelin sairauksista: Osteogenesis Imperfecta sekä kehitysviiveisten pienokaisten terapiasta. Eritysosaamisena: NDT/Bobat-terapia ja erityisesti vauvaterapia sekä uinninopetus. Viimeaikaisissa koulutuksissa olen pyrkinyt laajentamaan näkemystäni NDT/Bobath- lähestymistavan lisäksi Tuki- ja Liikuntaelinten fysioterapian osaamista tukevin koulutuksin. Yrittäjänä Salon Lääkintävoimistelu ky:ssä vuodesta 2013.

Työskentelykielet: suomi (englanti, ruotsi)

 henkilot Jenni Mehtala Moilanen 2

Sanni Putus

0400 800 496

Fysioterapeutti (AMK) 2017
Neurologisen asiakkaan allasterapia
McKenzie-menetelmä, A- ja B-osa

Työkokemus ja eritysosaaminen lasten fysioterapiasta:
Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen Kompassissa Jennin alihankkijana toukokuusta 2018 alkaen. Minua kiinnostavat erityisesti lasten neurologinen fysioterapia ja allasterapia. Pyrin kehittämään jatkuvasti osaamistani monipuolisilla koulutuksilla, myös neurologisen fysioterapian ulkopuolelta, joista esimerkkinä ranka- ja raajaongelmista kärsivillä asiakkailla käytetyn McKenzie-menetelmän koulutukset.

Työskentelykielet: suomi (englanti, ruotsi)

 henkilot Jenni Mehtala Moilanen 2