Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka päämääränä on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä sekä elämänlaatua. Puheterapialla voidaan kuntouttaa mm. puheen, kielellisten taitojen, kommunikaation, vuorovaikutuksen, suun alueen motoriikan, syömisen ja nielemisen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä äänen ongelmia. Lisäksi puheterapiaan voi sisältyä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (AAC) käytön harjoittelua ja ohjausta. Lasten ja nuorten puheterapia toteutetaan aina yhteistyössä lähi-ihmisten kanssa. Puheterapeuttina voi toimia vain logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Lisää puheterapiaan ja logopedian koulutusohjelmaan liittyvää tietoa löydät mm. Puheterapeuttiliiton sivuilta.

 

Mia Vainio
045 180 2633

Puheterapeutti, FM 2010

Työkokemus ja erityisosaaminen puheterapiasta:
Valmistumisen jälkeen vuonna 2010 tein puheterapeutin sijaisuuksia julkisella
puolella. Vuodesta 2011 alkaen olen tehnyt Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä
puheterapeuttista kuntoutusta. Kuntoutan lapsia ja nuoria, joilla on diagnoosina
esim. autismi, kehitysvamma tai kielellinen erityisvaikeus. Minulla on kokemusta
myös aikuisten neurologisesta kuntoutuksesta etenkin afasian parista. Puhetta
tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC) sekä moniammatillinen ote
kuuluvat olennaisesti työhöni. Olen käynyt monipuolisesti koulutuksia niin puheen
tuoton- ja ymmärtämisen kuin vuorovaikutuksen kuntoutuksesta. Käytän
terapioissani erilaisia menetelmiä (mm. PROMPT-, PECS-, PRT- ja OPT) riippuen
asiakkaideni tarpeista. Koulutan itseäni säännöllisesti.

OPT - intermediate level (42 h)

OPT – Assessment And Program Plan Development 2018
A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders 2018
Feeding therapy: A Sensory Motor Approach 2017
A Three-Part Treatment Plan For Oral Placement Therapy 2017

Hanen (6 päivää)

TalkAbility 2022
More than words 2019

PECS (6 päivää)

Transitioning from PECS to SGDS 2022
Teaching critical communication skills 2022
PECS Level 2 training 2020
The Picture Exchange Communication System 2011

PRT (2 päivää)

PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa? 2021

PROMPT (3 päivää)

Introduction to PROMPT: Technique Workshop 2022

Työskentelykieli: suomi (tukiviittomat, kuvakommunikaatio), ohjauskielenä myös
englanti

Kohderyhmä: ensisijaisesti lapset ja nuoret, mahdollisuuksien mukaan myös aikuiset

Tarjoan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta suomenkielellä seuraavissa
kunnissa: Kemiönsaari, Koski Tl, Marttila, Paimio, Salo, Sauvo ja Somero.

Tällä hetkellä minulla ei ole vapaita asiakaspaikkoja. Voit kysellä vapautuvia
terapiapaikkoja ottamalla yhteyttä minuun sähköpostitse, tekstiviestitse tai
jättämällä soittopyynnön. Palaan asiaan mahdollisimman pian!

 Miia